Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Ứng viên nộp hồ sơ

Bạn hãy điền các thông tin bên dưới để gửi hồ sơ ứng tuyển của mình nhé.
Click or drag a file to this area to upload.
Ảnh chân dung của bạn với tỉ lệ ưu 4x6. Dung lượng tối đa 2Mb
Click or drag a file to this area to upload.
Bạn hãy nhập tóm tắt thông tin về học vấn, kinh nghiệm làm việc...để nhà tuyển dụng dễ dàng nắm bắt thông tin nhé.

󠇧Bằng việc nhấp vào nút Gửi hồ sơ , bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và hoàn toàn đồng ý với những điều kiện và điều khoản về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&C và các công ty thành viên (sau đây gọi là “T&C GROUP”) và đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của mình cho T&C GROUP với những điều khoản và điều kiện tại đây