Cơ hội nghề nghiệp

Logo
Công ty Cổ phần Đầu tư T&C
Hà Nội
Hạn nộp CV: 31/08/2024
Theo thỏa thuận
Logo
Công ty Cổ phần Phân phối công nghiệp T&C
Hà Nội
Hạn nộp CV: 31/07/2024
Theo thỏa thuận
Logo
Công ty Cổ phần Kho bãi và Giao nhận T&C
Hồ Chí Minh
Hạn nộp CV: 31/07/2024
Từ $500
Logo
Công ty Cổ phần T&C Trucks
Mê Linh, Hà Nội và Hồ Chí Minh.
Hạn nộp CV: 31/07/2024
$850 – $1400
Logo
Công ty Cổ phần Đầu tư T&C
Hà Nội
Hạn nộp CV: 31/07/2024
Theo thỏa thuận
Logo
Công ty Cổ phần Đầu tư T&C
Hà Nội
Hạn nộp CV: 31/07/2024
Tới $2000
Collaborative process of multicultural businesspeople using computer presentation and communication meeting brainstorming ideas about project colleagues working plan success strategy in modern office.
Môi trường làm việc

CHUYÊN NGHIỆP VÀ HÀI HOÀ

Gần 1/3 thế kỷ phát triển, T&C Group không chỉ tập trung vào việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hài hòa, mà còn phát triển dựa trên nền tảng từ doanh nghiệp gia đình. Chúng tôi coi trọng mỗi cá nhân và tin rằng mỗi thành viên đều góp phần quan trọng vào sự thành công chung của tổ chức.

Nếu bạn tìm kiếm một nơi làm việc không chỉ làm bạn cảm thấy là một phần quan trọng, mà còn là nơi bạn có thể gọi là “nhà,” thì xin chào mừng bạn đến với tập đoàn T&C.

Chính sách nhân sự

ĐA DẠNG VÀ CÂN BẰNG

Chúng tôi tin rằng nhân sự là một trong những nguồn lực quý báu nhất. Do vậy, chính sách làm việc tại T&C Group được chú trọng vào việc xây dựng một tương lai bền vững và đồng thời đảm bảo sự hỗ trợ toàn diện cho đội ngũ nhân sự.

Chúng tôi cam kết tạo nên một môi trường làm việc thân thiện, nơi đề cao sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân với chính sách phúc lợi đa dạng bao gồm các chế độ bảo hiểm, hỗ trợ sức khỏe và những chương trình đào tạo chuyên sâu.

Millennial group of young businesspeople Asia businessman and businesswoman celebrate giving five after dealing feeling happy and signing contract or agreement at meeting room in small modern office.

Hình ảnh hoạt động gắn kết

z4879536497312_1fff4ecd470c09767b0347c0900aa330
z4879552034882_85f6268439704f4453b6ff99d2e9bf95
z4879552109049_2efe9a39f55a21ba853ce9ad26e12635
z4879552225484_704758181e601c55f0e28a04ff573997
z4879554277142_19f4994350a34f17bbe1c4654dfff5b4